TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC CÔNG TY CP XÂY DỰNG BÊ TÔNG VINA 68

I

MÁY, THIẾT BỊ

1

Trạm trộn bê tông Sicoma 60M3/H

Hàn, Nhật

Trạm

1

Công ty

2

Trạm trộn bê tông Sicoma 60M3/H

Hàn, Nhật

Trạm

2

Công ty

3

Trạm trộn bê tông Sicoma 90 M3/H

Hàn, Nhật

Trạm

1

Công ty

4

Trạm trộn bê tông Sicoma 90 M3/H

Hàn, Nhật

Trạm

1

Công ty

5

Máy phát điện Mitsubishi 255 KVA

Hàn, Nhật

Bộ

1

Công ty

6

Máy phát điện Mitsubishi 255 KVA

Hàn, Nhật

Bộ

1

Công ty

7

Máy phát điện Mitsubishi 255 KVA

Hàn, Nhật

Bộ

1

Công ty

8

Máy xúc lật JUILONG ZL30E 1. 7M3

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

9

Máy xúc lật JUILONG ZL30E 1. 7M3

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

10

Máy xúc lật JUILONG ZL40B 2.3 M3

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

11

Máy bơm bê tông tĩnh Junjil JSP.90H

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

12

Máy xúc lật Longking LG338

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

13

Máy bơm nước

Việt Nam,

Trung Quốc

Chiếc

08

Công ty

II

THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI

1

Xe bơm bê tông Junjil JJRZ50-5.016 29C-007.75

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

2

Xe bơm bê tông Everdigm 36RX 29C - 092.82

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

3

Xe bơm bê tông KCP 38m, Bks 89C- 05646

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

4

Xe bơm bê tông JULJIN 38m, Bks 89C-

11453

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

5

Bơm tĩnh tự hành Zoomlion 29C-171.87

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

6

Bơm tĩnh tự hành Jụnin

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

 

 

TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC CÔNG TY CP XÂY DỰNG BÊ TÔNG VINA 68

 

 

STT

 

TÊN MÁY MÓC THIẾT BỊ

NƠI SẢN XUẤT

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

THUỘC SỞ HỮU

7

Xe trộn HD270, BKS 29c- 632.97 (31F - 6719)

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

8

Xe trộn HD270, BKS 31F - 6338

Hàn, Nhật

Chiếc

1

Công ty

9

Xe trộn HD270, BKS 31F - 6006

Hàn Quốc

Chiếc

1

Công ty

10

Xe trộn HD270, BKS 30Z - 4418 (29c- 63152)

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

11

Xe trộn HD270, BKS 30Z - 4475 (29c- 63086)

Hàn Quốc

Chiếc

1

Công ty

13

Xe trộn HD270, BKS 30Z - 4476

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

14

Xe trộn HD270, BKS 30Z - 4161

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

15

Xe trộn HD270, BKS 30Z - 4266

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

16

Xe trộn HD270, BKS 30Z - 4309

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

17

Xe trộn HD270, BKS 29C-149.20

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

18

Xe trộn HD270, BKS 51E-029.67

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

19

Xe trộn HD270, BKS 51E-029.59

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

20

Xe trộn HD270, BKS 51E-029.93

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

21

Xe trộn Howo 12m3, BKS 29C-08441

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

21

Xe trộn Howo 9m3, BKS 29C-08442

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

23

Xe trộn HD270, BKS 89C-04880

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

24

Xe trộn HD270, BKS 89C-05115

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

25

Xe trộn Chenglong 12M3 89C-04882

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

26

Xe trộn Howo 9m3, BKS 89C-04995

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

27

Xe trộn Howo 9m3, BKS 89C-04747

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

28

Xe trộn Chenglong 12M3 89C-07686

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

29

Xe trộn Chenglong 12M3 89C-07551

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

30

Xe trộn Chenglong 12M3 89 C-08991

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

31

Xe trộn Chenglong 12M3 89 C-08984

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

32

Xe trộn Chenglong 12M3 89 C-08911

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

33

Xe trộn Howo 10m3, BKS 89C-11429

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

34

Xe trộn Howo 10m3, BKS 89C-10906

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

 

TRANG THIẾT BỊ, MÁY MÓC CÔNG TY CP XÂY DỰNG BÊ TÔNG VINA 68

 

 

STT

 

TÊN MÁY MÓC THIẾT BỊ

NƠI SẢN XUẤT

ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG

THUỘC SỞ HỮU

35

Xe trộn Howo 10m3, BKS 89C-10600

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

36

Xe trộn Howo 10m3, BKS 89C-11429

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

37

Xe trộn Howo 10m3, BKS 89C-13846

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

38

Xe trộn Howo 10m3, BKS 89C-14177

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

39

Xe trộn Howo 12m3, BKS 89C-11415

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

40

Xe trộn Howo 12m3, BKS 89C-11561

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

41

Xe cứu hộ BKS 89C-11892

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

42

Xe 5 tạ Suzuki BKS 89C-11636

Nhật Bản

Chiếc

1

Công ty

43

Xe Ford Ranger, BKS 30Y - 8624

Hàn Quốc

Chiếc

1

Công ty

44

Xe Fortuner, BKS 29A - 932.84

Nhật Bản

Chiếc

1

Công ty

45

Đầu Kéo 29C - 02540

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

46

Rơ móc CIMC 29R - 00082

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

47

Đầu kéo 89C-05289

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

48

Rơ móc CIMC 29R - 00114

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

49

Đầu kéo 89C-06848

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

50

Rơ móc CIMC 29R - 00232

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

51

Xe tải 1 tấn HD H100; BKS 29C-172.61

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

52

Xe tải Trago 25T BKS 89C-04275

Việt Nam

Chiếc

1

Công ty

53

Xe tải HOWO25T BKS 89C-12069

Trung Quốc

Chiếc

1

Công ty

54

Xe máy Wave S110, BKS 89E1 03759

Thái Lan

Chiếc

1

Công ty

III

MÁY, THIẾT BỊ THI CÔNG CỌC

1

Xe cẩu cọc

Trung Quốc

Chiếc

01

Công ty

2

Cẩu trục

Việt Nam

Chiếc

01

Công ty

3

Máy hàn hơi

Việt Nam

Chiếc

01

Công ty

4

Máy cắt đai sắt

Việt Nam

Chiếc

02

Công ty

5

Máy uốn sắt

Việt Nam

Chiếc

02

Công ty

6

Máy bẻ đai sắt tự động

Việt Nam

Chiếc

02

Công ty

Bài viết liên quan

0945296868