QUY TRÌNH SẢN XUẤT BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

 

Giai đoạn 1: Làm mẫu thí nghiệm

(Tổ thí nghiệm - KCS - Các phòng LAS)

Xác định chỉ tiêu cơ lý vật liệu, xây dựng cấp phối, sản xuất bê tông mẫu

Lấy mẫu thí nghiệm bê tông mẫu

Đạt: chuyển bước

Không đạt: Xác định lại chỉ tiêu cơ lý vật liệu xây dựng lại cấp phối

Giai đoạn 2: KIểm tra mẫu thí nghiệm

(Tổ thí nghiệm - KCS)

Các bộ phận lưu hồ sơ: KH-KD, Trưởng trạm.

Giai đoạn 3: Vận chuyển

Không đạt: Thu hồi, xử lý hàng sai hỏng.

Đạt: chuyển bước

Lấy mẫu thí nghiệm.

Giai đoạn 4: Kiểm tra các thông số kỹ thuật
(Tổ thí nghiệm - KCS)

(Vận chuyển, KCS, KH-KD)

(KH-KD, Trạm SX)
Giai đoạn 5: Cập nhật thông tin hồ sơ
(KH-KD , Trạm SX)

Vận chuyển: Yêu cầu khách hàng ký giao nhân.

Thí nghiệm: chuyển mẫu đi nén.

Giai đoạn 6: Gửi thông tin hồ sơ tới khách hàng(KH-KD , Trạm SX)

Trạm tập hợp hồ sơ chuyển Trưởng trạm xem xét, đối chiếu.

KH-KD tâp hợp biên bản giao hàng, chất lượng sản phẩm, yêu cầu kế toán viết hóa đơn thanh toán.

Xác định cơ, lý mẫu đúc nén.

Đạt: Cập nhật nhật ký.

Không đạt: Xử lý hàng sai hỏng.

Giai đoạn 7: Lưu trữ thông tin hồ sơ

Tổng hợp thông tin: Chất lượng sản phẩm, biên bản giao nhận, mẫu nén, hóa đơn…lập hồ sơ lưu, gửi cho khách hàng.

Bài viết liên quan

0945296868