Công trình nền móng nhà thờ Do Nha- Châu sơn

Cánh tay khổng lồ của Bêtong Vina68, đưa mọi ước mơ của bạn về ngôi nhà & các công trình công cộng, tâm linh thành hiện thực.
Đây là 1 số hình ảnh mà bêtong Vina68 đang thi công, tại công trình nền móng nhà thờ Do Nha- Châu sơn. 

 

Bài viết liên quan

0945296868